Prosjektinformasjon flerbrukshall

Dato: 22.08.2017

Entreprenør: Backe Nordvest AS

Da er gravingen godt i gang og fundamenteringen er nesten på plass. Vi ser frem til å se Backe Nordvest AS snart starte med bebyggelsen. Nå som skolestart er her så har Backe Nordvest også ryddet i skolegården og skolearealet for stein og gjenstander slik at skolestarten skal gå så fint som mulig.
Prosjektet utover kommer nok fortsatt til å produsere støy for Ungdomsskolen framover i tid, men vi håper på at støynivået ikke forstyrrer undervisning og læringen for elevene.

Fremdrift

Så langt har det ikke forekommet noen store problemer som kommer til å påvirke byggeplanen og forventer at byggearbeidet kan starte som planlagt i september.

Målet

bilde1

Flerbrukshallen skal prosjekteres slik at den kan løse spillemidler. Det er også fattet vedtak om at flerbrukshallen er et interkommunalt samarbeid med Røyken kommune. Alle krav fra offentlige myndigheter og krav for å innfri spillemidler skal ivaretas igjennom prosjektet.