Filtvet Helsestasjon

helsestasjon
Nå som Tofte skole er blitt to-parallell skolen for både Tofte og Filtvet så har vi bestemt å gjøre om gamle Filtvet skole om til kompetansesenter og helsestasjon. Helsestasjonen skal ha lokaler i SFO bygget til gamle Filtvet skole. Ombyggingen starter rundt oktober, november og forventes til å være ferdigstilt til 1. kvartal av 2018, men for nå så har de kontorer i hovedbygget

Filtvet helsestasjon er for barn og for familie med barn fra null til seks år. Helsestasjonen er ment for å støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barnas helse. Helsestasjonen tilbyr blant annet; barselgruppe, jordmortjeneste, flyktningarbeid (i samarbeid med kompetansesenteret) og fysioterapi for barn og unge.

For mer info og kontaktinformasjon: http://www.hurum.kommune.no/innholdssider/helse-og-omsorg/barn-og-familie/helsestasjon-og-skolehelsetjenesten