Ferdigstilte prosjekter

Her finner du alle prosjekter som vi Hurum Eiendomsselskap har fullført
Nye Tofte skole

Nye Tofte skole

Nå er endelig Tofte skole ferdig bygget og vi er meget fornøyd med hvordan bygget driftes og brukes. Takket være Asker Entreprenør AS kan vi se fram til å bruke dette bygget til å forbedre opplæringskvaliteten til elevene på skolen og sikre oss en bedre fremtid.