Kommunale boliger

Kommunale boliger

Hurum Eiendomsselskap KF forvalter 121 boenheter fordelt på 23 bygg, av disse boenhetene er 1 stk. innleid og 4 i boligbyggerlag. Forvaltning av kontrakt og garanti, oppfølging inn/ut, samt utbedring av boliger gjennomføres av Hurum Eiendomsselskap KF. Vi bruker Isy FDV som forvaltningsverktøy. Forarbeid for fakturering av grunnleie, feste, husleie samt innkreving av manglende betalinger via garantier og namsmann blir foretatt av oss.

Tildeling av kommunale boliger gjennomføres av Hurum kommune tjenestetildelingskontoret – NAV – Psykisk helse og avdeling funksjonshemmede.
Søknad og mer infor:
http://www.hurum.kommune.no/innholdssider/helse-og-omsorg/bolig/kommunal-utleiebolig1/

Hurum Eiendomsselskap KF har til sitt formål å ha gode, trygge og sikre boliger, samt et godt samarbeid med tjenestetildelingskontoret.