Næringsbygg

Totalt forvalter Hurum Eiendomsselskap KF i dag 130 utleieboliger der det er selveide enheter og andeler i borettslag.

Tildeling av boliger skjer via kommunens brukerkontor på sosialfaglig grunnlag. 

Her følger en oversikt over eiendommene: