Tofte skole

Tofte skole

Etablert: 1937

Adresse: Skoledalen 7

Formål: Skole og Lekeområdet

Om skolen
Tofte skole har nå blitt til en to-parallell barneskole for Tofte og Filtvet skole. Det vil si at elever fra begge skolene skal ha undervisning og opplæring på Tofte fra nå av. Skolen er nå nyrenovert og helrehabilitert hele hovedbygget og utearealet fra topp til bunn. Dette vil bedre opplæringskvaliteten og lekeplassen gir trygghet og moro for barna.

Prosjekter:
Oljefyringsanlegg 1956,
Asfaltering av skoleplass 1979,
Vannklosett til barneparkerings bygg 1979,
Nytt telefonopplegg 1980,
Tilbygg 1983,
Takrehabilitering i 2006,
Drenering i 2008,
Gulvsliping, Parkeringsplass, Ventilasjon service 2014,
full renovering, 2017

Hjemmeside: http://tofte.hurumskolen.no