Filtvet skole kompetansesenter

Filtvet skole kompetansesenter

Adresse: Filtvetveien 2.

Formål: Opplæring og lekeområde

Om kompetansesenteret

Nå som Tofte skole er blitt to-parallell skolen for både Tofte og Filtvet så har vi bestemt å gjøre om gamle Filtvet skole om til kompetansesenter og helsestasjon.

Kompetansesenteret er allerede i drift og ligger i hovedbygget til skolen. Kompetansesenteret har ansvar for bosetting av flyktninger. Dette vil si at kompetansesenteret skal hjelpe flyktninger med å bosette seg og integreres inn i vårt samfunn. Her tilbys det også introduksjonsprogram og grunnskole for voksne. Kompetansesenterets målgruppe er voksne utlendinger mellom 16 og 55 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Dette inkluderer; asylanter, overføringsflyktninger, arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer, personer med opphold på humanitær grunnlag og familiegjenforente til disse og familiegjenforente med norsk eller nordisk borger bosatt i Norge.


Prosjekt:
Nytt sanitæranlegg 1963,
Opparbeidelse av skoletun 1967,
Gjerdet oppsett for nabo 1976,
Car-port 1977,
Skilting 1980,
Utbygging/ombygging 1985-1989,
Takkonstruksjon 1990,
Terrasse 1998,
Ballbinge 2003,
Riving av eksisterende tekking, Nye lenker, sløyfer, papp og takstein 2009,
Rehabilitering og råteskader.

For mer informasjon og søknad: http://www.hurum.kommune.no/innholdssider/oppvekst-og-utdanning/kompetansesenteret/