Skole

Filtvet skole kompetansesenter

Filtvet skole kompetansesenter

Nå som Tofte skole er blitt to-parallell skolen for både Tofte og Filtvet så har vi bestemt å gjøre om gamle Filtvet skole om til kompetansesenter og helsestasjon. Kompetansesenteret er allerede i drift og ligger i hovedbygget til skolen. Kompetansesenteret har ansvar for bosetting av flyktninger.
Folkestad skole

Folkestad skole

Folkestad Skole er en barneskole som har i oppgave å lære opp barna til å kunne utrykke seg muntlig og skriftlig og ferdighetene til å regne matte. Skolen ligger under samme eiendom som Folkestad barnehage. På Folkestad Barnehage forgår det forskoleopplæring og lese og skriveopplæring for de største. Begge byggene er i nærheten av et fint uteareal og mye rom til aktiviteter for barna.
Grytnes ungdomsskole

Grytnes ungdomsskole

Grytnes ungdomsskole er bygget for å romme 3 parallell klasser fra 8. – 10. klasse for ungdomselever. Skolen rommer ca. 180 elever og er satt til å lære opp elevene og forberede dem til videre utdannelse. Skolen har 20 ansatte som jobber for at elevene skal gjøre det bra faglig og sosialt.
Hurum ungdomsskole

Hurum ungdomsskole

Hurum ungdomsskole ligger på Tofte, helt sør på Hurumhalvøya. De har både sjø og skog i umiddelbar nærhet og bruker dette aktivt gjennom hele året. Skolen rommer opptil ca. 175 elever fordelt på 7 klasser + 2 barneskoleklasser, samt 25 ansatte, assistenter og administrativ personell.

Sætre skole

Sætre skole

Sætre skole er en 1. – 7. klasse skole, med ca. 360 elever hvert år. Det er 2 klasser hvert trinn. Sætre skole har 1 Velkomstklasse. Skolen har dette skoleåret 48 ansatte, 31 pedagoger, 13 assistenter og 4 i administrasjon.

Tofte skole

Tofte skole

Tofte skole har nå blitt til en to-parallell barneskole for Tofte og Filtvet skole. Det vil si at elever fra begge skolene skal ha undervisning og opplæring på Tofte fra nå av.