Formålsbygg

Hurum Eiendomsselskap KF forvalter i dag alle formålsbygg i Hurum kommune. Vi sørger for at disse byggene er oppe og går og er i stand til å opprettholde det formålet som er satt. Dette vil si at vi fikser og forbedrer disse byggene fortløpende ettersom det viser seg nødvendig for den daglige driften. Formålsbyggene er; skoler, barnehager, kulturbygg og helseinstitusjoner.

Her følger en oversikt over eiendommene: