Styret og møteplan 2017

Styrets medlemmer 2017

Vedtatt av kommunestyret 31. januar 2017

 • Marit Sæthre Vannebo styreleder
 • Georg Njargel Smedhus nestleder
 • Lise Bergum styremedlem
 • Svein Marfi styremedlem
 • Trond Røed styremedlem
 • Kjell-Erik Torgersen styremedlem, ansattvalg
 • Roy Eldar Tørre varamedlem
 • Brit Riise Fredheim varamedlem

Styremøteplan 2017

 • Onsdag 18.01.2017
 • Onsdag 22.02.2017
 • Onsdag 29.03.2017
 • Onsdag 10.05.2017
 • Onsdag 14.06.2017
 • Onsdag 06.09.2017
 • Onsdag 11.10.2017
 • Onsdag 01.11.2017
 • Onsdag 13.12.2017