Styret og møteplan 2015

Styret vedtatt på Kommunestyret 01.09.2015

 • Rune Aksel Abrahamsen leder
 • Georg Smedhus nestleder
 • Marit Sæthre Vannebo styremedlem
 • Tone Hauger styremedlem
 • Jostein Sjaavaag styremedlem
 • Kjell-Erik Torgersen styremedlem
 • Elin Drijfhout varamedlem
 • Roy Eldar Tørre varamedlem

STYREMØTER FOR HURUM EIENDOMSSELSKAP KF

MØTEPLAN 2015

 • Onsdag 28.01.2015 kl 17.00
 • Onsdag 25.02.2015 kl 17.00
 • Onsdag 25.03.2015 kl 17.00
 • Onsdag 29.04.2015 kl 17.00
 • Onsdag 27.05.2015 kl 17.00
 • Onsdag 24.06.2015 kl 17.00
 • Onsdag 26.08.2015 kl 17.00
 • Onsdag 30.09.2015 kl 17.00
 • Onsdag 28.10.2015 kl 17.00
 • Onsdag 25.11.2015 kl 17.00
 • Onsdag 16.12.2015 kl 17.00

Møtested er Øvre Skoledalen 12, Tofte – møterom i 1 etasje.