Styret og møteplan 2014

Styret vedtatt på Kommunestyret 10.06.2014

 • Rune Aksel Abrahamsen leder
 • Berit Helgesen nestleder
 • Marit Sæthre Vannebo styremedlem
 • Tone Hauger styremedlem
 • Jostein Sjaavaag styremedlem
 • Kjell-Erik Torgersen styremedlem
 • Joakim Sværen varamedlem
 • Roy Eldar Tørre varamedlem

Møteplan for 2.halvår 2014

 • Onsdag 27.08.2014 kl 17.00
 • Onsdag 24.09.2014 kl 17.00
 • Onsdag 29.10.2014 kl 17.00
 • Onsdag 26.11.2014 kl 17.00
 • Onsdag 17.12.2014 kl 17.00