Nye Tofte skole status

Vi er nå inne i siste fase i byggeprosjektet for skolens hovedbygg og i gjenoppbyggingsfasen i Fjordgløtt. Begge byggene holder fremdriftsplanen, både på bygningstekniske forhold og forhold for uteområdet.

Rehabiliteringsarbeidet i kombinasjonsbiblioteket er nå i sin avslutningsfase. Biblioteket skal ha en ny rømningstrapp som skal ferdigstilles før desember, og ny heis blir installert i februar/mars.

Parkeringsplasser ved Apotekertsranda og «branntomta» settes i stand slik at de er klare til bruk i løpet av desember. Overflater (asfaltering, kantstein og merking) ferdigstilles til våren. Parkeringsplassen på Skjæra vil bli gruset opp i løpet av desember og gjort klar til asfaltering og oppmerking, som også vil skje til våren.

Vi ser frem til å vise frem Tofte skole når arbeidene er avsluttet.