FORVENTER BYGGESTART ALLEREDE TIL HØSTEN

Hurum Eiendomsselskap KF har torsdag 9. juni tildelt Lønnheim Entreprenør kontrakten for bygging av splitter ny flerbrukshall på Tofte.

- Det er en gledens dag for alle barn og unge som ønsker å drive med idrett i nærområdet. Endelig får vi en egen flerbrukshall med flotte fasiliteter som gjør at vi nå kan tilby breddeidrett på Tofte, sier leder i Tofte Fremad IF og jurymedlem, Kolbjørn Johansen.

Tre solide tilbud

Totalt åtte entreprenører gjennomførte prekvalifiseringen i konkurransen, men bare tre av fire leverandører som fikk tilbudet om å være med videre, leverte innen fristen. Entreprenørene som kjempet om den gjeve kontrakten var Lønnheim Entreprenør, Hent og Bermingrud Entreprenør.

Som en del av vurderingsprosessen ble det avholdt forhandlingsmøter med de aktuelle tilbyderne for å innarbeide eventuelle endringer juryen mente var viktige for den nye flerbrukshallen på Tofte. Etter en grundig vurdering var det Lønnheim Entreprenør som kom best ut. Den endelige beslutningen ble tatt av styringsgruppen for prosjektet onsdag 8. juni.

- Det har vært viktig for oss å involvere hallens fremtidige brukere slik at også de kunne være med på å finne gode løsninger som ivaretar deres behov. Juryen har derfor bestått av ansatte fra Hurum ungdomsskole, Hurum kommune og Hurum Eiendomsselskap KF i tillegg til Tofte Fremad IF og Rambøll. Ulike forslag har blitt drøftet og jeg opplever at alle har vært lydhøre for hverandres synspunkter. Alle som har deltatt i prosessen har hatt et mål for øye; å få etablert en flerbrukshall som skal være en god arena for fysisk aktivitet, sier Steinar Østli Andreassen, teknisk sjef i Hurum Eiendomsselskap KF.

Best på pris, kvalitet og løsning

Kriteriene som juryen la vekt på var pris, som telte 60 %, samt kvalitet- og løsningsforslag som telte 40 %. Lønnheim Entreprenør scoret best på begge kriteriene.

- Juryen hadde tre solide konsepter å velge mellom, der både planløsning og funksjonalitet, materialkvalitet samt helhetlige arkitektoniske grep var løst på en svært god måte. Det var veldig jevnt mellom de ulike leverandørene i konkurransen, men etter en totalvurdering var det likevel Lønnheim Entreprenør som hadde det beste tilbudet, sier Østli Andreassen.

Skisser av Tofte Flerbrukshall

Fra nordvest 640x286

Slik blir den nye flerbrukshallen på Tofte.

Fullverdig håndballbane

Med en flate på 1.200 kvadratmeter vil den nye flerbrukshallen på Tofte kunne deles i tre ulike aktivitetssoner. Tribuneanlegget vil ha plass til 300 personer. Fire garderober med HCWC og HC-dusj, to dommergarderober, heis, kafé, en stor styrketreningssal samt gode lagerløsninger er noen av fasilitetene huringene vil kunne nyte godt av. Den nye hallen vil få en egen klatrevegg og oppmerking til bl.a. basketball og håndball. I tillegg vil hallen være tilrettelagt for turn.

- Vi regner med å bli en stor bruker av hallen. Som eneste fleridrettslag på Tofte/Filtvet ønsker vi å kunne tilby flere typer aktiviteter som f.eks. allidrett, innebandy, basket, badminton, håndball og volleyball til barn og unge i nærområdet. Den nye flerbrukshallen gir oss den muligheten, sier Johansen før han legger til:

- Vi føler at det har vært en god og ryddig prosess der vi som brukere har blitt tatt på alvor, og det setter vi stor pris på.

Lederen for Tofte Fremad IF er fornøyd med tilbudet som ble valgt, og sier at juryen har vært opptatt av hallens arealeffektivitet og plassering.

- For oss har det vært viktig å sikre god arealeffektivitet, men også finne en løsning som komplimenterer idrettsområdet som ligger i hallens umiddelbar nærhet. Den nye hallen vil få en fornuftig plassering i forhold til resten av idrettsanlegget på Bjerkelunden.

Fremdrift

Arbeidene på Bjerkelunden starter allerede i sommer med byggestart i månedsskiftet august/september. Flerbrukshallen på Tofte skal stå ferdig i august neste år.

Fra sørvest 640x394

Skisse av Tofte Flerbrukshall

Fakta

Hurum kommune vedtok i mai i fjor å rehabilitere og utvide Tofte skole samt bygge ny flerbrukshall på Tofte. Samlet prosjektramme for begge prosjektene er 115 millioner kroner. Det er Hurum Eiendomsselskap KF som har ansvaret for gjennomføring av begge prosjektene.

Den nye flerbrukshallen på Tofte er prosjektert slik at den skal utløse spillemidler. Det er også fattet vedtak om at hallen er et interkommunalt samarbeid med Røyken kommune, noe som vil gi en økning i spillemidlene.

Juryen har bestått av Ole Jørgen Røyert (Hurum ungdomsskole), Kim Rune Sørensen (Hurum ungdomsskole), Hilde Nygård Ihle (Hurum kommune), Helene Faugstad Bjartnes (Rambøll), Kolbjørn Johansen (Tofte Fremad IF), Rita Vang Thomsen (Hurum Eiendomsselskap KF) og Steinar Østli Andreassen (Hurum Eiendomsselskap KF).

Last ned tegninger

Tofte - A002 - Situasjonsplan
Tofte - A211 - Plan 1
Tofte - A212 - Plan 2
Tofte - A803 - 3D Plan 1
Tofte - A804 - 3D Plan 2

Fra nordvest
Fra rådhusplatået
Fra sørvest
Fugleperspektiv fra fotballbane
Hovedinngang