Prosjektinformasjon flerbrukshall Tofte

Dato: 27.05.2016

Evalueringen er i gang!

Fredag 13. mai mottok Hurum Eiendomsselskap KF (HEKF) 3 tilbud på flerbrukshall på Tofte.

Juryen gjennomførte første evalueringsrunde av tilbudene 19. mai. Juryen består av Ole Jørgen Røyert (virksomhetsleder HUSK), Kim Rune Sørensen (tillitsvalgt HUSK), Hilde Nygård Ihle (kultur) Helene Faugstad Bjartnes (Rambøll), Kolbjørn Johansen (Tofte Fremad IF), Rita Vang Thomsen og Steinar Østli Andreassen (HEKF).

2016-05 2

Satus

Det ble i mars nedsatt jury i prosjektet. Juryen har sammen utarbeidet kriterier som skal vektlegges i evalueringen, og skal sammen evaluere tilbudene og innstille leverandør til styringsgruppen for prosjektet. Juryen avvikles etter innstillingen er sendt styringsgruppen.

3 leverandører som har meldt seg på i konkurransen leverte tilbud til HEKF innen fristen. Alle de 3 leverandørene har levert godkjente tilbud som skal bli evaluert.

Det er mottatt 3 gode løsninger for flerbrukshall, hvor entreprenørene selv har foreslått løsninger og arkitektur for prosjektet.

Juryen gjennomførte evaluering av tilbudene 19. mai. Kriteriene som juryen vurderer er kostnad, arkitektonisk løsninger og plassering, arealeffektivitet, funksjonalitet og materialkvalitet.

HEKF og Rambøll avholdt avklarings-og forhandlingsmøte med entreprenørene for å innarbeide eventuelle endringer og avklaringer juryen mener viktig for den nye flerbrukshallen.

Flerbrukshallen blir plassert mellom eksisterende gymsal og fotballbanen

Anskaffelsen

Hurum Eiendomsselskap KF har i dette prosjektet besluttet å gjennomføre konkurransen i to ledd. Prekvalifisering er gjennomført og 4 av totalt 8 leve-randører har blitt tilbudt å delta i hovedkonkurransen.  Hovedkonkurransen ble sendt ut i midten av mars. Entreprenørene har deltatt på anbudsbefaring med Hurum Eiendomsselskap KF og Rambøll.

Status

Hurum Eiendomsselskap KF har i dette prosjektet besluttet å gjennomføre konkurransen i to ledd. Prekvalifisering er gjennomført og 4 av totalt 8 leve-randører har blitt tilbudt å delta i hovedkonkurransen.  Hovedkonkurransen ble sendt ut i midten Styringsgruppen i prosjektet har gitt oppdrag til prosjektgruppen å etablere en jury som skal gjennomføre evalueringen av leverandørene og avgi innstilling til prosjektets styringsgruppe. Juryen består hovedsakelig av medlemmer fra den faste prosjektgruppen, utvidet med representant fra idrettslag og fagkompetanse fra Rambøll. Juryen arbeider nå med forberedelser til evalueringen.av mars. Entreprenørene har deltatt på anbudsbefaring med Hurum Eiendomsselskap KF og Rambøll.

Prosjektgruppen består av:

Hurum Eiendomsselskap
KF Steinar Østli Andreassen
Rita Vang Thomsen

Hurum ungdomsskole
Ole-Jørgen Røyert

Hurum kommune
Hilde Nygaard Ihle

Fremdrift

Entreprenørene har frist til 31. mai med å levere revidert tilbud til juryen. Juryen vil gjennomgå tilbudene på nytt med endringer og avklaringer fra entre-prenørene. Innstillingen som utarbeides skal sendes styringsgruppen som vil fatte endeling beslutning om prosjektet 8. juni.

Økonomi

Flerbrukshallen er prosjektert slik at det skal utløses spillemidler. Det er også fattet vedtak om at flerbrukshallen er et interkommunalt samarbeid med Røy-ken kommune. Dette vil gi en økning i spillemidler. Finansiering av hallprosjektet er fastlagt.

Annen informasjon

Flerbrukshallen skal prosjekteres slik at det kan utløses spillemidler. Det er også fattet vedtak om at flerbrukshallen er et interkommunalt samarbeid med Røyken kommune. Dette vil gi en økning i spillemidler. De økonomiske ram-Alle krav fra offentlige myndigheter og krav for å innfri spillemidler skal ivare-tas i prosjektet.
Informasjonen som legges på hjemmesiden er ment å gi nyttig informasjon til samfunnet. Dersom det ønskes annen informasjon i «Månedsinformasjonen» oppfordres det til å gi innspill til
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Informasjon om Hurum Eiendomsselskap KFs skoleprosjekt og andre prosjek-ter publiseres på www.hurumeiendomsselskap.no
mene for hallprosjektet er besluttet/fastlagt.