Prosjektinformasjon nye Tofte skole

Dato: 29.04.2016

PROSJEKTINFORMASJON

Hurum kommune vedtok 26. mai 2015 prosjektene rehabilitering og tilbygg av Tofte skole og bygging av idrettshall på Tofte. Samlet prosjektramme for prosjektene er 115 mill kr eks mva. Prosjektene er organisert som to separate prosjekter med egne prosjekt og styringsgrupper.

Hurum Eiendomsselskap KF har ansvaret for gjennomføring av prosjektene.

Status

I siste perioden har arbeider i skolegården og arbeider i   Roseparken vært synlig for de fleste. Tilbyggene her tettet og klargjort for kledning. Brukerne har fullført og gjort seg ferdig med avslutningsplaner og tegninger for SFO-basen på Fjordgløtt er godkjent. I tillegg pågår arbeider i alle rom inne i skolebygget.

 2016-05 1

Gammel gymsal bygges om til arbeidsplasser og personalrom for ansatte

Prosjektgruppen består av:

Hurum Eiendomsselskap KF
Steinar Østli Andreassen
Frøydis Hegna

Tofte og Filtvet skole
Gøril Gunnestad

Hurum kommune
Reidun Mizda
Anne Berit Sørlie

Hovedverneombud
Linda Moe

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet
Randi Dahl Jørgensen

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbudet
Heidi Jacobsen

Omfang

Skolen skal bygges om til to-parallell barneskole for Tofte og Filtvet. Bygget skal rehabiliteres og utvides. Uteområdene skal utvides og omarbeides. Det skal i tillegg etableres nye trafikkløsninger i forhold til dagens situasjon.  SFO skal ha baser både i skolebygget og i Fjordgløtt.

Entreprenøren har høyt fokus på sikkerhet i byggetiden.
I denne perioden har det vært en uønsket hendelse. Resultatet av hendelsen medførte ingen alvorlig skade. Alle uønskede hendelser følges opp for å unngå lignende situasjoner.

HMS

Entreprenøren har høyt fokus på sikkerhet i byggetiden.
Det har ikke vært noen uønskede hendelser i perioden.

Fremdrift

Prosjektet er halvveis, og er godt fornøyd med å fortsatt informere om at prosjektet holder sin oppsatte fremdriftsplan.
Prosjektet vil i juni starte prosjekteringsarbeider med SFO-basen på Fjordgløtt.

Økonomi

Prosjektet går nå inn i siste halvdel og vi kan fortsatt informere om at det ligger ihht budsjettrammene og HEKF har styringsmarginer i
gjennomføringsperioden.

I siste periode er det besluttet å utvide arealet i kost og helse ytterligere, og andre forbedringer i forhold til kontrakten vil bli vurdert løpende.

Annen informasjon

Informasjonen som legges på hjemmesiden er ment å gi nyttig informasjon til samfunnet. Dersom det ønskes annen informasjon i «Månedsinformasjonen» oppfordres det til å gi innspill til enten
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.