Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF ble etablert 01.01.2011. Formålet til Hurum Eiendomsselskap KF er å samle alle Hurum kommunes eiendommer i et kommunalt foretak. Videre skal foretakets formål være redskap for gjennomføring av Hurum kommunes bolig- og eiendomspolitikk og å sikre at kommunen har hensiktsmessige bygg for sin virksomhet og tjenesteyting.Selskapet har ansvaret for effektiv drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling denne eiendomsmassen og ivareta eierrollen fullt og helt.

Foretaket har ansvaret for følgende eiendommer og bygg i Hurum kommune:

Skoler, barnehager, helseinstitusjoner, boliger, hytter, brygger, skog, parker og anlegg.

Foretaket skal gjennom bygging, kjøp, leie, salg og rehabilitering av eiendommene sørge for at eiendomsmassen utvikles i samsvar med kommunens målsettinger for servicenivå og utvikling i kommunen.